Wersje językowe
Waluty
Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY B2B firmy BUOS

§1 Strony sprzedaży 

Sprzedawca: Właścicielem sklepu internetowego www.b2b.buos.com.pl  jest firma BUOS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Poznańska 81, 05-850 Bronisze, Polska.

Nabywca: Osoba fizyczna, firma dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.b2b.buos.com.pl poprzez formularz zamówienia wygenerowany na stronie internetowej sklepu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego b2b.buos.com.pl (zwanego dalej Sklepem).
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.
 4. Zapis ust. 4 nie dotyczy produktów dla których w opisie podano, że są produktami wyprzedażowymi, opisano aktualny stan produktu i obniżono jego cenę. 

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez panel dla klientów hurtowych www.b2b.buos.com.pl .
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci internetowej można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, przyjmowane są do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja (logowanie) Nabywcy. Do rejestracji wymaga się m.in. podania adresu e-mail (loginu) oraz ustanowienia hasła. Po zarejestrowaniu i potwierdzeniu Nabywcy tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.
 5. Nabywca może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: b2b@buos.com.pl
 6. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje, na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep wiadomość ze szczegółami zamówienia.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą następuje z chwilą zarezerwowania towaru w systemie Sklepu. Zarezerwowanie towaru odbywa się po dokonaniu prawidłowego zamówienia produktu dostępnego (oznaczonego jako dostępny) w systemie Sklepu. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione w zamówieniu i oznaczone jako dostępne.
 8. W przypadku produktów widocznych w Sklepie i oznaczonych jako "niedostępny" lub "na zamówienie", zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest wyłącznie po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z przedstawicielem Sprzedawcy warunków realizacji zamówienia.
 9. Sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze z uwzględnieniem zapisu ust. 3.
 10. Do każdego realizowanego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.
 11. Faktura może zostać wystawiona przez Sprzedawcę na podstawie oryginału dowodu zakupu (paragon) maksymalnie do 7 dni od daty zakupu.
 12. Wszystkie opłaty związane z realizacją zamówienia zostają wyszczególnione w podsumowaniu zamówienia, a wszystkie pozycje widoczne w podsumowaniu są uwzględnione na dokumencie sprzedaży, faktura lub paragon.

§4 Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. UPS, DPD, InPost, Poczta Polska, itp.) lub udostępnia do odbioru przez klienta w magazynie głównym pod adresem ul. Poznańska 81, 05-850 Bronisze.

Koszt dostarczenia zamówionego towaru zostaje określony w formularzu zamówienia w zależności od wyboru sposobu dostarczenia lub odbioru towaru.

Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg. obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej powinien być potwierdzony pokwitowaniem. Nabywca, odbierając przedmiot zamówienia jest zobowiązany do sprawdzania, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

 

 

§5 Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest BUOS Spółka z o.o.ul. Poznańska 81, 05-850 Bronisze, Polska - NIP: PL 118-00-73-193, Regon: 010837144, Koncesja MSWiA: B-283/2003, KRS: 0000051024 .
 2. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Nabywcy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Nabywca ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Nabywcach i zakupach dokonanych przez Nabywców poza podmiotami współpracującymi pośredniczącymi w realizacji zamówienia.

§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Nabywca powinien posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 2. Sprzedający może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Nabywcę adres e-mail, chyba że w tym terminie Nabywca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. Wszystkie spory wynikające z umowy kupna/sprzedaży strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i związanych aktów prawnych.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 812-07-57 lub e-mailowy na adres b2b@buos.com.pl lub biuro@buos.com.pl .
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl